Vestre Svanholmen 19

 • Areal: 12 447 kvm
 • Type segment: Handel
 • Moderne storhandelsbygg beliggende sentralt på Forus. Ca 12 500 m² totalareal fordelt på fra 5 000 -7 000 m² salgsrelaterte flater. Resterende areal utgjør lager og parkering. I tillegg stor tomt for utvendig parkering og lagerarealer. Bygget benyttes i dag av Mestergruppen, som har fremutleiet til solide leietakere som blant annet Tesla og Swedol. Gjeldende reguleringsplan åpner for ytterligere utbygging, relatert til kontor-, industri- og forretningsformål.

 • Nytt og moderne forretningsbygg oppført i 2008. Bygget varmes opp med en blanding av elektrisitet og fjernvarme som gir oransje oppvarmingskarakter. Energikarakter C.
 • Bygget i seg selv er effektivt med store flater og gode internløsninger. Beliggenhet sentralt på Forus gir gode transportløsninger for denne type virksomhet.
 • Eiendommen er leiet ut til Mestergruppen som har benyttet arealene til et nyutviklet byggevarehus; Build, som dessverre viser seg ikke å fungere etter forutsetningene. Bygget er derfor inne i en restruktureringsprosess hvor andre konsepter vurderes. Interesserte leietagere kan henvende seg til forvalter; Basale AS eller til Mestergruppen for info om muligheter. For spørsmål vedrørende drift og forvaltning av eiendommen, ta kontakt med Basale, eventuelt telefon 06760.

 • Område: Forus
  Segment: Handel
  Areal: 12 447
  Byggeår: 2008
  Energiklasse: C

logo

FORTIN AS
Sommerrogata 13-15
0255 OSLO